Acord d'integració de Mútua Previsora Barcelona a Mútua de Terrassa MPS
En els darrers anys ens trobem en un procés d’integració d‘Entitats al sector del mutualisme i assegurador, motivat per la voluntat d’oferir un millor servei i atenció als seus mutualistes, així com per garantir l’acompliment dels requisits de solvència exigits per les autoritats reguladores i de control.

En aquest sentit i com vostè ja coneixerà, ens plau comunicar-li la integració de la mutualitat Mútua Previsora Barcelona MPS a prima fixa, de la qual vostè és soci mutualista, a Mútua de Terrassa, MPS a prima fixa.

Aquesta integració, es fa efectiva en virtut dels acords establerts per les assemblees de les respectives mutualitats, amb data 30 de juny de 2014, sent autoritzada posteriorment per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Aquest procés d’integració té el clar objectiu de crear una Entitat més forta i més atenta a les necessitats de tots els nostres mutualistes. Tenim la seguretat de què la unió entre Mútua Previsora Barcelona i Mútua de Terrassa -Entitat de reconegut prestigi i solvència en l’àmbit assegurador i sanitari que compta amb més de 114 anys d’experiència, més de 250 milions d’euros de facturació, 4.000 empleats, diversos centres sanitaris de primer nivell i més de 70.000 assegurats- representarà una gran millora en la nostra oferta de cobertures, serveis i atenció per a tots vostès.

Com a conseqüència de l’esmentada integració, tots els drets i obligacions com a mutualista, i específicament els derivats del seu títol d’assegurança contractat amb Mútua Previsora Barcelona, seran assumits íntegrament per Mútua de Terrassa, MPS a prima fixa. Així mateix, li comuniquem que d’acord el que disposa l’article 27.3 de la Llei 10/2003 de 13 de juny, es fa constar el dret dels mutualistes de l’Entitat absorbida de resoldre els seus contractes d’assegurança. No obstant això, ens plau comunicar-li que des de Mútua Terrassa, ja hem començat a millorar la seva oferta asseguradora, complementant-la amb noves cobertures, serveis i prestacions que estem segurs seran del seu interès.

Agraïm comptar amb la seva confiança i suport en aquesta nova etapa, que iniciem amb la nostra més gran il·lusió.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés d’integració, preguem contacti amb nosaltres al telèfon 93 265 67 00.

Carta al mutualistes dels Presidents de Mútua Previsora Barcelona i Mútua de Terrassa, comunicant el procés d'integració.